slider image 1

Hakkımızda

Doğu Karasal Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi 06.09.2013 tarihinde Diyarbakır ili Yukarı Nasırlar Mahallesi, Elazığ Bulvarı No:481/1 Yenişehir 616,617/1 ve 618 parsellerde 36.000 m2 arazi üzerine konumlanmıştır.

Doğu Karasal,  Zal Enerji A.Ş. ve Lokal İnşaat Enerji Petrol Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. ortaklığıdır.

Vizyonumuz

Takım ruhu ile çalışıp sağlık emniyet çevre ve güvenlik performansını sürekli iyileştirerek sektöründe lider olmak

Misyonumuz

Sağlık, emniyet , çevre ve güvenlik yönetimine en yüksek düzeyde önem vererek; çevre bilincinin yerleştirilmesini, doğal kaynakların korunmasını, atıkların azaltılmasını ve yeniden kullanımını, çevre kirliliğinin önlenmesini ve risklerin ortadan kaldırılarak kazaların önlenmesini sağlamak

Politikamız

DOĞU KARASAL AKARYAKIT DEPOLAMA A.Ş. sağlık, emniyet,güvenlik ve çevre yönetimini, faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiş ve aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir:

  • Yürürlükteki yasalara, ulusal ve uluslararası standart ve kurallara uyum.
  • Sürekli eğitimlerle tüm personelin sağlık,emniyet,güvenlik ve çevre konusunda bilinçlendirilmesi.
  • Risk değerlendirmeleri yaparak tehlike ve kazalar için önlem alınması.
  • Yıllık SEÇ-G amaç ve hedeflerini ortaya koymak, sistemi sürekli gözden geçirmek, sürekli gelişme ve iyileştirme.
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliğini en üst seviyede tutarak, çevreye uyumlu teknolojilerin kullanılması.
  • Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin takip edilmesi,
  • Uygun kaynak kullanımı,
  • Çevre kirliliğini önleme yöntemlerinin kullanılması
  • Müteahhit ve tedarikçileri değerlendirirken onların SEÇ-G yaklaşımlarını dikkate almak.

DOĞU KARASAL AKARYAKIT DEPOLAMA A.Ş. bu ilkeler doğrultusunda, çevreye zarar verilmemesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli çalışma koşullarının sağlanmasını, sıfır kaza ve sıfır tehlikeyi hedeflemiştir.

 

 

Tesisimize ait Bilgiler ve İş Güvenliği için Tıklayınız.