slider image 1
.Sabotajlara Karşı Korunma Talimatı

 

 

          Sabotaj, bir işi kasten bozmak, her çeşit endüstriyel alet, araç ve gereçleri tahrip etmek, isteksiz, inançsız çalışmak ve bilerek işine ihanet etmektir.

          Sabotajlar genel olarak yapılış tarzına ve kullanılan malzemelere göre ikiye ayrılır:

A.        Aktif Sabotajlar

1.        Yangınla sabotaj

2.        Patlayıcı maddelerle sabotaj

3.        Mekanik sabotaj

4.        Bakteriyolojik ve kimyasal sabotaj

          Sabotaj, bir işi kasten bozmak, her çeşit endüstriyel alet, araç ve gereçleri tahrip etmek, isteksiz, inançsız çalışmak ve bilerek işine ihanet etmektir.

          Sabotajlar genel olarak yapılış tarzına ve kullanılan malzemelere göre ikiye ayrılır:

B.         Pasif Sabotajlar

1.        Fikri sabotaj

2.        Psikolojik sabotaj

Sabotajlar kimler tarafından yapılabilir:

a.       Özel yerleştirilmiş kişiler (ajanlar),

b.       Bir ideolojiye bağlı kişiler,

c.       Başka milletler hesabına çalışan kişiler,

d.       Dışardan sızacak elemanların içinden bulacak suç ortakları.


 

          Sabotaja karşı korunma planlarının işlerliğini sağlayınız ve bu planları yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncelleştiriniz.

          Tesis etrafında bulunan duvar ve tel örgünün daima sağlam kalmasını temin ediniz ve her gün bu kısımları kontrolden geçiriniz.

          İç ve dış çevrenin aydınlatılmasını sağlayınız.

          Tesisleri 24 saat gözetim altında tutunuz bu hususu sağlayabilmek için işletmede güvenlik biriminde gözcü personel bulundurunuz.

          Elektronik alarm sistemlerinin yapılmasını ve işlerliğini sağlayınız.

          Muhabere sistemlerini daima çalışır durumda tutunuz.

          Gereken yerlere ikaz levhalarının konulmasını sağlayınız.

          Kapı giriş çıkışlarını kontrol altında tutunuz.

          İşletmeye gelecek ziyaretçiler için ziyaretçi talimatını kullanınız.

          İşletmeye gelecek araçlar için araçların giriş çıkış kontrollerini yapınız.

          Malzeme yükleme boşaltmalarda ve özellikle sabotaja elverişli olmaları nedeniyle patlayıcı ve yanıcı madde nakliyatında özel tedbirler alınız.

          Yangın söndürme malzeme ve teçhizatını daima çalışır durumda tutunuz ve bunlarla ilgili teknik bilgileri öğreniniz.

          Sabotaja hassas yerlerin kapılarını daima kapalı ve kilitli bulundurunuz bu kısımlara ilgililerden başkasının girmesine müsaade etmeyiniz.

          Tesiste vukuu bulabilecek teknik bir arızanın giderilmesi için yeterli teknik eleman, yeterli yedek malzeme bulundurunuz.

          Tesiste patlayıcı, parlayıcı, oksijen ve asetilen gaz tüplerini kısımlar içerisinde bırakmayınız, işi bitince depolama yerlerine koyunuz ve kilit altında tutunuz.

          Durumları şüpheli kimseler görüldüğünde gözaltında tutunuz Güvenlik Amirine duyurunuz gerekiyorsa Emniyet Kuvvetlerine bildiriniz.

          Bir sabotaj ihbarı durumunda, Tesisler Müdürüne, İşletme Amirine bildiriniz. Emniyet Kuvvetlerine telefonla haber veriniz.