slider image 1
.Vagon Manevra Yanaştırma ve Boşaltma Talimatı

 

    

             Tesise, TCDD Manevra treni tarafından getirilmiş olan dolu vaziyetteki vagonların, manevra, yanaştırma ve tahliye operasyonu aşağıdaki talimatlara uygun yapılmalıdır.

 

A.       Vagon Manevra :

 

1.    Vagon manevra operasyonu için TCDD Makinistine ve makasçılarına vagonların  yola giriş çıkışlarında demiryolu giriş kapısı açılacaktır.

2.    Güvenlik ve Operasyon elemanları kontrolünde, demiryolu giriş kapısı açılacak ve Operasyon süresince Güvenlik elemanları burayı takip edecektir. Operasyon bitiminde güvenlik kapıyı tekrar kilitleyecektir.

3.       Manevra operasyonu esnasında, tren yolu üzerinden geçilmeyecektir.

4.       Vagonların arasına kesinlikle girilmeyecektir.

5.       Hareket halindeki vagona asılmak, çıkmak ve karşı tarafa geçiş yapmak, tehlikeli ve yasaktır.

6.    Vagon Manevrası operasyonundan TCDD personeli sorumlu olduğundan, manevra alanına girilmeyecek. Vagon bağlantılarına müdahale edilmeyecektir.

7.    Yanaştırma manevrasında, vagonların tahliye vanalarının, kollektör vanalarına denk gelmesi sağlanacaktır.

8.    Manevra bitiminde manuel vagon fren emniyeti, TCDD personelinin talimatıyla operasyon elemanlarınca yapılacaktır.

9.    TransTur firması elemanları manevra sırasında görev alacaktır. 

 

B.        Vagon Yanaştırma:

 

1.       Tesis içerisine alınacak olan vagonlar hakkındaki gerekli bilgi (mail) ATAŞ ANADOLU TASFİYEHANESİ’nden vb. alınmış olmalıdır. (Vagon adedi,Vagon Kapasiteleri kaç  m olduğu  , Ürün Cinsi , BP ,OMV POAŞ. TCDD veya TRANSTUR   vagonu olup olmadığı  vs.)

 1. Demiryolu hattına tahliyesi yapılacak olan vagonlar alınır.
 2. Demiryolu hattı boyunca uzanan Motorin 10 ppm ve K.Benzin  95 yakıtlarını aynı anda tahliye etmek üzere birbirinde  bağımsız 10 “ lik  , 2 adet kollektör bulunmaktadır. Kolektörlerin her birinde aynı anda maxsimum 12 adet adet vagonun tahliyesine imkan sağlayacak şekilde  4” lik 14 adet tahliye vanaları bulunmaktadır. Kolektörler camlock bağlantıları ile tahliye yapılacak şekilde  dizayn edilmiştir.1  ve 2 nolu Boru hatları motorin tahliyeleri için uygun olup vagon tahliye pompa kollektöründeki 4 ve 5 nolu pompa ile çalıştırılır ve 1 nolu hat ve  4 nolu pompa kullanılacaktır. 1  nolu hat üzerinden 4 nolu pompa ile  Motorin 10 ppm  tahliyeleri 1 ve 2 nolu tanklara , vagon tahliyesi yapılır.2 nolu hat üzerinden 5 nolu pompa ile K.Benzin 95 Oct tahliyeleri 3 ve 4  nolu tanklara yapılacaktır.

               *** T-3 ve 4‘e K.Benzin 95 Oct , T- 1 ve 2 ‘e Motorin  Vagon tahliyeleri , Tanker dolum ve tank transferi olmadığı zaman yapılacaktır.

 

 1. Boşaltımı yapılacak , vagonların tahliye vanalarının mümkün olduğunca kollektör vanalarının karşısına gelecek şekilde TCDD ve Doğu Karasal A.Ş. personeli koordineli olarak, yanaştıracaktır.
 2. Yanaştırılan vagonların el freni emniyeti ve takozlaması yapılır. (Katarın en baştan ikincisi ve en sondan ikincisinin el frenlerini sıkmak kafidir.)***TCDD personeli gözetiminde yapılacaktır.
 3. Vagonların vana mühürleri kontrol edilerek , uygunsuzluklar rapor edilir.  
 4. Gelen vagon listesi  vagon numarasına göre ürün ve durumunu belirten tabelaları, vagon boşaltım vanalarına işletme personeli tarafından asılır.

 

C.      Vagon Boşaltma (Tahliye) Talimatı:

 

1.    Boşaltma işlemine geçmeden önce , gerekli kontroller için hazırlık yapılır. (Tabela, dreyn kovaları, camlocklar, contalar ve hortumlar gibi vs.) 

2.    Vagon Tahliye merdivenleri kullanılarak vagonların üzerine emniyet kemeri takılarak çıkılır.

3.     Vagon üzerindeki mühürler gözetim firması nezaretinde kontrol edildikten sonra, menhol kapağı ve göbek tahliye vanası BP/POAŞ vb. ve TCDD vagonlarında  yukardan  açılır. Transtur vb.65 m/t vagonlarda yanda bulunan göbek tahliye vanası açıldıktan sonra st menhol kapağı açılır. Vagon üzerinde Gözetim Firması yetkilisi ile birlikte  vagonlardan   su macunu ile su kontrolü yapılır. Her vagondan ön Kabul kriterleri analizleri  için yeteri kadar  numune alınır ayrıca  şahit numune alınarak saklanır. Numune etiketleri üzerinde tarih , ürün cinsi  , numunenin alındığı vagonun numarası ve  kapasitesi belirtilir ,  numuneyi alan Doğu Karasal A.Ş. ve Gözetim firması personeli  adını soyadı yazarak numune tutanağını  imzalar.

4.    Menholden ürün seviyesi ve ürün gözle kontrol edilir. Daha sonra vakumlamanın kolay yapılmasını sağlamak üzere Bp,POAŞ ,TCDD ve Transtur vb. 65 m/t vagonlarda menhol kapağı yarı açık vaziyette bırakılarak aşağıya inilir.

5.    Gözetim firması yetkilisi nezaretinde alınan numuneler  ön kabul kriteleri  analizlerinin yapılması için laboratuara gönderilir. Ayrıca tesis yetkilileri bu arada tahliyede gecikme yaşanmaması için vagonlardan alınan numunelerin Ulusal Marker ölçümlerini yapar.

6.    Vagonların yan tahliye vanası mühürleri gözetim firması personeli nezaretinde kontrol edildikten sonra koparılır.

7.    Vagon diplerinde varsa birikmiş su ve curufun alınması adına, tahliye öncesi yeteri kadar ürün  alınarak  kontrolü yapılır. (Olumsuzluk tespit edildiğinde, derhal Tesisler Müdürüne haber verilir.) Gelen ürünün gözle kontrolü yapıldıktan sonra , alüminyum kova ile vagondan numune alınır. Temiz ürün gelene kadar, numune alma işlemi yapılacaktır. (Miktar 15 lt’yi geçtiğinde derhal amirinize haber veriniz.)

8.    Vagonlarda belirgin bir noksanlık tespit edildiğinde durum BP,POAŞ vb. İkmal Müdürlüğüne bildirilir.Tespit edilen olumsuzluklar raporlanır.

9.     Kollektör ve Vagon arasındaki bağlantı için, 4” lik Flex hortum bağlantıları yapılır.

10.     Ürünle ilgili ön kabul kriterlerine ait analiz sonuçları olumlu çıktıktan sonra Vagon ve kollektör tahliye vanaları açılarak kollektöre ürün akışı sağlanır.

 

D.      Kollektör ile Pompa Giriş Vanası Arasının Ürün ile Doldurulması:

 

    1. Gerekli prosedürler tamamlanıp vagonlar boşaltıma hazır hale geldikten sonra, en az 3 vagon bağlı olacak şekilde vagon/kollektör bağlantıları hortumlar vasıtasıyla yapılmalıdır. Hortumların vagon ve kollektör bağlantıları altına herhangi bir sızıntı veya damlamaya önlem olarak tavalar yerleştirilir.

    2. Vagon çıkış vanası ve pompa giriş vanası kapalı olacak şekilde Bp , POAŞ vb. ve TCCC vagonlarında  üst menhol kapaklarını aç , 65 m/t Transtur vb. vagonlarda ise yanda bulunan göbek tahliye vanası açıldıktan sonra  üst menhol  açılır.

        Vagon çıkış vanaları ve pompa giriş vanası kapalı iken kollektör ve pompaya giden hat üzerinde bulunan ventler yarım olarak açılmalı ve bu ventlerin yanına ellerinde ventten gelebilecek ürünü alabilecek boyutta kaplar taşıyan işletme personeli yerleştirilmelidir. 

    3. Yukarıdaki işlemler yapıldıktan sonra vagon çıkış ve kollektör giriş vanaları açılmalı ve vagonlar boşaltılmaya başlanmalıdır. Boşaltım esnasında ventlerden hava çıkışı izlenerek ürün gelene kadar beklenilmelidir. Vagon boşaltım ve pompa sahasındaki personel, telsiz ile haberleşerek ventlerden ürün çıkışı bilgisini aktarmalıdır. Ventlerden ürün gözlemlendiği anda vent vanaları kapatılmalıdır. Bu şekilde kollektör ve pompaya giden hat ürün ile doldurulmuş duruma gelecektir.

 

E.       Pompa Giriş Vanası ile Tank Arasının Ürün ile Doldurulması:

 

    1. Pompa giriş vanası kapalı iken pompa girişinden yakıt alınacak tanka ürün gönderilecek şekilde hat vanaları ayarlanmalıdır.

    2. Pompa giriş vanası açılmadan, yakıt alınacak tanka giden hat üzerindeki ventler ilgili personel tarafından yarım açılmalıdır.

    3. Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra, pompa giriş vanası açılmalı ve ürünün kendi akışı ile yaktı alınacak tanka doğru gitmesi beklenmelidir.

    4. Ürün transferi sırasında ventlerden hava çıkışı izlenmeli ve ventten ürün geldiği anda vent vanası kapatılmalıdır.

    5. Ürünün tanka kadar gidip gitmediğini anlamak için tank  giriş vanasında bir kişi beklemeli ve tank girişinde dinleme yapmalıdır.

    6. Eğer ürün tanka kadar girdi ise, tank gauging’den ne kadar ürün girdiği bilgisi öğrenilmelidir.

F.         Tanka ilk kez yakıt alınacaksa :

               Vagon ile Tank Arası Doldurulduktan Sonra Pompa ile Vagonun Boşaltılması

        1. Transfer yapılacak tankın çekmez miktarı hesaplanmalıdır. Tank içindeki ürün bu seviyeye   gelmeden statik elektrik riski yaratmamak için  pompalanan ürün hızı 1 m/s’yi geçmemelidir. Tank giriş çapı 8” için bu 116 m3/h pompa debisine denk gelmektedir. Bu sebeple tank içindeki ürün çekmez seviyesini geçene kadar pompanın gücü frekans invertör ile düşürülerek 116 m3/h debiyi geçmemesi sağlanmalıdır. Frekans Inverterden frekans yaklaşık 40 Hz’e ayarlanmalıdır. Tank içindeki ürünün seviyesi tank gauging’den gözlenecektir. ( Tank Gauging sisteminde akış hızını gösterecek düzenleme yapılmalıdır )

        2.  Pompa ile vagondan tanka transfer operasyonuna başlamadan önce, kollektöre hortum ile  bağlı olan vagonlardaki ürün seviyesi gözlenmeli ve mevcut seviye değerlendirilmelidir.

        3.  Vagonlardan ne kadar ürün transfer edileceği bilindiğinden tank gauginden tanka giren ürün  miktarı gözlenmeli, ayrıca vagonlardaki ürün seviyesi gözlenmelidir. Vagonlardan en uzakta bulunan vagondaki ürün seviyesi en son azalacaktır. Vagonlardaki ürün seviyesi azaldığında pompa gücü frekans invertör ile düşürülerek pompanın kavitasyona girmesi engellenmelidir. Ayrıca transfer esnasında da pompa sesi dinlenerek (gürültü) pompa gücü ayarlanacaktır.

         4. Yukarıda genel bilgilendirmeler personele verildikten sonra pompa ile vagon boşaltma operasyonuna başlanacaktır. Operasyona başlamadan önce hat vanalarının konumu kontrol edilmelidir.

        5.  Hat vanalarının kontrolünden sonra pompa, ürün tank  çekmez seviyesine gelene kadar düşük  güçte çalıştırılacaktır.

        6.  Ürün tank çekmez seviyesini geçtikten sonra pompa tam kapasite çalıştırılacak ve vagonlarda  kalan ürün ile tanka giren ürün miktarı gözlenecektir. Fakat bu tam kapasite çalıştırma, 50 Hz ayarlanacak 350 M3/saat   vagondaki ürün miktarı azalana kadar tahliye bu şekilde  yapılacaktır. Vagonlardaki ürün miktarı sürekli kontrol edilecek  bitmeye yakın durumda vagon tahliyede bulunan personel telsizle İşletme Amirine haber verecektir. Pompa gücü düşürülüp aşağıdaki adıma geçilecektir.

        7.  Vagonda kalan ürün bitmeye yakın pompa gücü tekrar düşürülecek ve vagon diplerindeki yakıt tanka düşük pompa gücünde tanka gönderilecektir. (Ayrıca pompa motor seside izlenecek ve ses arttığında pompa gücü ilgili kişilere bilgi verilerek düşürülecektir.)Tahliye bitirilecektir.

        8.  Boşaltılmış olan vagonun hortum bağlantısı söküldükten sonra, vagonun tahliye vanasından son olarak aluminyum kova aracılığı ile boş vagon kontrolü yapılır ve vana ve emniyet kapağı kapatılır.

         9.  Daha sonra vagon üzerine çıkılarak, menholden vagonun içinde ürün olup olmadığı son olarak  gözle kontrol edilip menhol kapağı ve göbek vanası yan da bulunan göbek vanası ve yan göbek vana ve hava alıcıya ait kör kapak kapatılır. Tabela değişikliği yapılarak, “boş vagon” tabelası asılır.

       10.  Biten vagon numaraları, İşletme Amirine  bildirilir.

       11. Bp,POAŞ vb. ikmal ve Transtur vb. yetkilisine vagon sefer bilgisi ile tahliyenin tamamlandığı  İşletme Amiri tarafından bildirilir.

 

  • Yapılan işlem sırasında çıkan her türlü atık , Atık Kontrol Talimatı’na göre yönetilir.
  • İşlem Sırasında Kişisel Koruyucu ekipman (PPE) kullanılacaktır.
  • Acil durumlarda , Acil Durum Planına göre hareket edilir.