slider image 1
.Ürün Boşaltma (Tanker Tahliye) Talimatı

 

  

Bu talimatın amacı tesise tankerlerle taşınacak ürünün emniyetli ve standart operasyon kuralları içeresinde tahliye edilmesini sağlamaktır.

 

Tahliye Talimatı

 

1-        Güvenlik, tahliye edilecek tanker bilgisini İşletme Amirine telsizle iletir.

2-        Tanker güvenlik tarafından kontrol edildikten sonra işletme personeli nezaretinde kantara gider.

3-        Kantar sonrası tanker tahliye sahasına gider.

4-        Tahliye için tankerin uygun park edilmesi sağlanır.

5-        Motor durdurulur. El freni çekilir. Takoz konur.

6-        İşletme Amiri ve Gözetim Firması yetkilisi,  sevk irsaliyesi ve ekinde bulunan evraklardan mühür kontrolleri yapar. Tüm mühürlerde eksiklik, kopukluk olup olmadığı kontrol edilir. Tankerden numune alır, numunenin ön kabul analizi yapılır.

7-        Tanker gözlerinden tek tek marker kontrolü yapılır.

8-        Numune sonucu bulunan değerler ürün analiz raporu ile uyumlu ise operasyona devam edilir.

9-        Numune sonucunda problem varsa Tesisler Müdürüne ve sevkiyat Ofisine bilgi verilir. Problem çözülünceye kadar tanker tahliyesi yapılmaz.

10-     Topraklama yapılır.

11-     Üst menhol kapakları açılır.

12-     Tanker boşaltma manifolt kapağı açılır

13-     Ürünün alınacağı tanka ait açılış ölçüleri alınır

14-     Operasyon elemanı İşletme Amirinden alacağı talimata göre, tank giriş vanalarını, pompa dairesindeki vanaları  açar en son tanker tahliye kollektöründeki vanalar açılır.

15-     Pompa çalıştırılır.

16-     Ürünün tanka girişi tank izleme sisteminden ( var olan tanklar için ) izlenir ve sorun yoksa tahliye tamamlanır.

17-     Tahliye bitiminde pompa kapatılır.

18-     Tanker vanaları ve açılan tüm vanalar kapatılır.

19-     Tanker gözleri süzdürülür.

20-     Tanker gözleri tek tek Doğu Karasal A.Ş. ve gözetim firması personeli nezaretinde kontrol edilir.

21-     Tanker üst menhol kapakları kapatılır.

22-     Topraklama sökülür.

23-     Araç kantara işletme personeli ile gider. Yola çıkışta güvenlik gerekli emniyet tedbirlerini alır.

24-     İşletme Amiri ve  Gözetim elemanı tarafından tank ölçüleri alınarak tanka giren ürün miktarını hesaplanır. Yapılan hesaplar sonucunda aşırı fire varsa Tesisler Müdürüne haber verir.

25-     Sevkiyat ofisine , Gözetim firmasının düzenlediği tahliye evrağı verilir.  

26-     Kantar sonrası araç tesisi terk eder.

 

 

 

 

¯  Tahliye esnasında çıkan her türlü atık, Atık Yönetimi Prosedürü ve Atık Kontrol Talimatına göre yönetilir.

 

¯  Acil Durumlarda, Acil Durum Planına göre hareket edilir. İşletme Personeli telsizle Acil Durum İdare Amiri ile temasa geçer ve aldığı talimata göre hareket eder.

 

¯  Tahliye esnasında standart Kişisel Koruyucu Ekipman kullanılacaktır. Baret, gözlük, eldiven, emniyet ayakkabısı, pamuklu iş elbisesi gibi.

 

¯  Ulusal Marker ölçüm talimatında belirtilen kurallara göre ölçüm yapılacaktır.