slider image 1
.Yangınla Mücadele Talimatı

 

  

                                                          YANGINLA  MÜCADELE  TALİMATI

 

 

GENEL TALİMAT

SORUMLULUK

 

1-Yangın Şefi,

2-İtfaiye Eri,

3-Kapı Güvenlik,

4-Diğer Personelin Sorumluluğu,

YANGIN SÖNDÜRME PLANI

1-Mesai Saatleri İçinde,

2-Mesai Saatleri Dışında,       

GENEL TALİMAT

Yangını gören personel alarm butonuna basıp yangını kapı güvenliğe telsiz--telefonla bildirmekle kalmayıp, aynı zamanda derhal etraflarında bulunan yangın söndürme cihazlarını kendini riske atmadan kullanmalı ve ilk müdahale için hiç bir zaman itfaiye ekibini beklememelidir. Tesiste yeteri kadar yangın söndürücüleri, yangın dolapları, köpük üniteleri, yağmurlama tesisleri, monitörler vardır. Gerekli yerlerde bulundurulan bu cihazlardan yararlanılmalıdır. Genellikle, dışardan hiç bir yardım görmeden, yangının büyümemesini veya söndürülmesini, bu cihazlarla sağlamak mümkündür. Ancak hiç bir zaman unutulmamalıdır ki; yangının çıkmamasını sağlamak, yangını söndürmekten çok daha kolaydır. Dolayısıyla tüm personel çalışmalarında yangın çıkmaması için her türlü tedbiri almalı ve çok dikkatli olmalıdır. Yangın çıkmasını önlemek, tüm tesisat personelinin en önemli görevi ve sorumluluğudur.

SORUMLULUK

Tesislerimizde çıkabilecek yangınlarda, yangınla mücadele ekibinin ve diğer personelin sevk ve idaresinden Yangın Şefi sorumlu olacaktır. Yangın Şefi birimlere göre aşağıdaki kişilerdir;

¨     Tesislerde, Teknik Emniyet Sorumlusu ve İşletme Şefi

Yangın Şefi yangın mahalline gelinceye kadar bu görevi İtfaiye eri üstlenecektir.

Yangın Şefi

Tesis ve depolarda çıkabilecek yangınlarda Yangın Şefi ;

1.       Yangın söndürme ekibinin sevk ve idaresinden,

2.       Yangın ihbarı ile ilgili telefon listesinin güncelleştirilmesinden ve kapı güvenlikte bulundurulmasından,

3.       Yangın bitimi sonrası olayın, Tesisat Müdürü ve  itfaiye eri ile birlikte araştırılmasından sorumludur.

İtfaiye Eri

1.       Yangın esnasında Yangın Şefinin yangın mahalline gelinceye kadar olaya müdahalede gerekli talimatların verilmesinden ve yangın ekibinin sevk ve idaresinden,

2.       Alarm sistemi bulunan tesislerde her pazartesi saat 10.00 ‘da test amaçlı, alarmı 15–20 sn süreyle çaldırarak, alarmın çalışıp çalışmadığını ve alarm sesinin her taraftan duyulup duyulmadığının kontrol edilmesinden,

3.       Yangın söndürme donanımlarının (hidrant, monitör, yangın tüpleri, yangın hortumları, bağlantı rekorları ile contaları, yangın köpük arabasının ve içerisindeki ekipmanlarının, yangın elbiseleri, yangın pompa merkezine ve pompa…..) bakımı ve temizliğinden, kullanıma hazır halde bulundurulmasından,

4.       Yukarıda sayılan ekipmanlarının (conta, rekor, yangın tüpü…) yedeklerinin bulundurulmasından,

5.       Yangın bitimi sonrası olayın tesis yangın şefi ve Tesisat Müdürü ile birlikte araştırılmasından sorumludur.

Kapı Güvenlik

1.       Yangın Şefi talimatıyla yardım istenecek merkezleri (hastane, itfaiye..) telefonla aramak ve yardım istemek,

2.       Yangın sırasında, dışarıdan gelecek yardımların kolayca olay yerine ulaşmalarını sağlayacak şekilde kapı giriş/çıkış trafiğini düzenlemek,

3.       Yangın sırasında dolum yapmakta olan tankerlerin tahliyesini sağlamak,

4.       Aksine talimat verilmedikçe, tesise DOĞU KARASAL AKARYAKIT DEPOLAMA A.Ş.  TESİSİ  HARİCİ personelin girmesine mani olmak,

5.       Acil toplanma yerinde bekleyen personele yangın şefinden gelecek talimatı iletmek,

6.       Mesai saatleri haricinde meydana gelen yangınlara ilk müdahaleden ve ilgili personele bildirmekten sorumludurlar.

Diğer Personelin Sorumluluğu

Yangın alarmı çaldığında tüm personel üzerinde çalıştığı işi, her türlü emniyet tedbirlerini aldıktan sonra bırakacaklar ve acil toplanma yerine giderek kapı güvenlik personeli aracılığıyla Yangın Şefinden gelecek olan talimatı bekleyeceklerdir. Yangın Şefi yangınla mücadele için her an acil toplanma yerinden ilave yardımcı kişiler çağırabilir.

YANGIN SÖNDÜRME PLANI

MESAİ SAATLERİ İÇİNDE

1. Yangını gören personel alarm butonuna basarak veya genel anonsla yangın alarmı verir. Kapı güvenliği telsiz veya telefonla arayarak İsmini, yangının yerini, yangının büyüklüğünü ve çeşidini açık ve anlaşılır olarak söyler.

2. Küçük yangınlarda en yakın yangın söndürme cihazını kullanarak  yangına müdahale eder

3.  Yangın ekibi yangın bölgesine giderek Yangın Şefi olay mahalline gelene kadar itfaiye erinin talimatlarına göre hareket ederler.

4.     Elektrik teknisyeni yangın haberini alır almaz kendi işini emniyete aldıktan sonra telsizi ile yangın pompa merkezine giderek itfaiye erinin talimatları bekler. (şebeke kesintilerinde yangın suyu pompaları için jeneratörün devrede olup olmadığını, dizel yangın pompasının çalışıp çalışmadığını kontrol eder ve otomatik olarak çalışmadığını gördüğü takdirde manuel olarak devreye alabilecek şekilde organize olunmalıdır.)

5.    Yangın şefi gerekli gördüğü takdirde, tesisat işletmesi ile ilgili elektrik şalterinin kapatılması için personelden eğitim almış elektrik teknisyenini görevlendirerek gerekli talimatı verir.

6.    Şehir İtfaiyesine ve/veya hastanelerden yardım gerekiyor ise bu merkezleri bizzat Tesisat Müdürü veya yangın şefi arayarak yardım ister.

7.     Yangın söndürüldükten sonra yangın şefi, Tesisat Müdürü ve itfaiye eri olayı araştırıp Yangın Bildirim Formunudoldurarak Genel Müdürlüğe  ulaştırırlar.

 

MESAİ SAATLERİ DIŞINDA                           

1.       yangını gören personel alarm butonuna basarak veya genel anonsla yangın alarmı verir. Kapı güvenliği veya itfaiye erini telsiz—telefonla arayarak İsmini, yangının yerini, yangının büyüklüğünü açık ve anlaşılır olarak söyler.

2.       Küçük yangınlarda en yakın yangın söndürme cihazını kullanarak yangına müdahale eder.

3.       Vardiyada olan personel yapmakta oldukları işleri emniyete alarak yangın bölgesine giderler ve aralarında görev dağılımı yaparak yangınla mücadeleye başlarlar.

4.       Personelden biri yangın suyu pompalarını kontrol etmek üzere yangın pompa merkezine gider.

5.       Gerekli görüldüğü takdirde, tesisat işletmesi ile ilgili elektrik şalteri kapatılır. (şebeke kesintilerinde yangın suyu pompaları için manuel jeneratörü  devreye alabilecek şekilde organize olunmalıdır.)

6.       Genel alarmın çalmasıyla birlikte kapı güvenlik;

¨       Yangın Şefi (İşletme ve Teknik emniyet Sorumlusunu)

¨       İtfaiye eri,

¨       Tesis Müdürünü,

¨       Yangın çıkan kısmın amirini, arayarak yangını ihbar eder.

7.       Yangın söndürüldükten sonra yangın şefi, Tesisat Müdürü ve İtfaiye eri olayı araştırıp Yangın Bildirim Formunu doldurarak Genel  Müdürlüğe ulaştırırlar.