slider image 1
.Üstten Dolum Tankeri Operasyon Talimatı

 

  

1.        AMAÇ  VE  KAPSAM :

   Bu Talimat , Bp  bayisi  (nakliye şirketleri dahil) olan üstten  dolum tankerlerinin , terminalde emniyetli bir dolum yapabilmesi için , gerekli minimum standartları ve bu standartlar ile tankerin terminaldeki operasyonu için gereken uygulamaları ve yapılacak kontrolleri tarif etmek amacıyla oluşturulmuştur.

 

2.       SORUMLULUK :

Bu talimatın  güncel halde bulundurulmasından İşletme Amiri ve SEÇ-G Sorumlusu , denetim ve kontrolünden Tesisler Müdürü , belirlenen kural ve talimatlara uymaktan tüm işletme personeli ve üstten dolum faaliyetini gerçekleştirmekten  KTO  bizzat sorumludur

3.       TALİMAT  :                                                                                                                                                                              

3.1.        ÜSTTEN  DOLUMDAN  ÖNCE

Ø Terminale  geldiğinizde dolum adasına girmeden önce , önceden belirlenen alanda aracınızı park ediniz. Takoz için verilen talimatları  uygulayınız.

Ø Ürün dökülmesi veya her hangi bir engel olup olmadığını tespit için civarı kontrol ediniz.

Ø Her hangi bir problem varsa aracı dolum adasına sokmadan önce tesis personeline bildiriniz.

Ø Tanker gözlerinin boş olduğundan emin olunuz. Tanker gözünün boş olup olmadığının kontrolünden sürücü sorumludur.

Ø Aşırı ısınmış ve havası inmiş lastikler , arızalı fren , kırık far ve yay kontrolü yapınız.

Ø Dolum adasına girmeden önce tankerin elektrikli donanımını ( far , radyo vb.) kapatınız.

Ø Tüm vanaların kapalı olduğundan emin olunuz. Bu husus , sızma veya dökülme durumuna karşı bir önlemdir.

Ø  Üst platforma yağan yağmuru tahliye etmeye yarayan vanalar da kapalı olmalıdır. Bu   husus ,  taşma durumuna karşı bir önlemdir.

Ø  Üst menhol kapakları daima kapalı olmalıdır.

Ø  Sevkiyat Ofisine Taşıma Belgesi ile (SBK) başvurunuz.

Ø  Dolum emri ordinosunu ve tanker gözlerinin numaralı mühürlerini teslim alınız.

 

3.2.        ÜSTTEN DOLUM OPERASYONU

Ø  Dolum adasına girerek  tankeri en uygun dolum konumu için , dolum personelinin talimatına  göre yanaştırınız  ve el frenini çekiniz.

Ø  Kontağı kapatarak motoru durdurunuz ve kontak anahtarını yerinde bırakınız.

Ø  Ana şalteri dışardan kapatınız.

Ø  Önce acil durdurma şalteri  ,  yangın söndürücüsü  ve köpüklü yangın önleme sisteminin yerlerini belirleyiniz. Asılı emniyet talimatlarını okuyunuz.

Ø  Topraklama maşasını  tankerdeki  topraklama  çubuklarından birine takınız ve kırmızı ışığın yeşile geçtiğini kontrol ediniz.

Ø  Yeşil ışık , bütün devrelerin çalıştığını gösterir. Kırmızı , sistemde aksaklık olduğunu ve işe devam edilemeyeceğini gösterir. Gerektiğinde şase ile irtibatı sağlamak için zımparalanarak iletkenlik sağlanabilir.

Ø  Dolum vanası yanındaki ürün cinsi göstergelerini doğru konuma getiriniz.

Ø  Doldurulacak tanker gözüne dolum kolunu dikkatlice daldırınız. Daldırma borusunun ucu tanker gözünün dibine yavaşça değmelidir.

Ø  Dikkat! Bu sırada diğer gözlerin üst kapakları kapalı olmalıdır. Bir defada sadece bir bölme doldurulur.

Ø  Tesis otomasyon  sistemini çalıştırmadan önce doğru ürünün doğru göze doldurulacağını tekrar kontrol ederek iyice emin olunuz.

Ø  Üstten dolum tamamen dolum personelinin yetkisi ve sürücünün dikkati altında yapılır. Bu sebeple , tanker gözlerinin hacimleri ve dolum bilgileri sürücü tarafından bilinmelidir.

Ø  Dolum emrini seçiniz  yada giriniz. Gözlerin emniyetli dolum kapasitelerini aşmayınız.

Ø  Sayaç kullanılıyorsa gerekli miktara ayarlayınız. Bunun için tanker gözlerinin emniyetli kapasite miktarını dikkate alınız.

Ø  Üstten dolumda , rüzgarın estiği tarafta ve çıkan buhardan uzakta durunuz.

Ø  Dolum kolu üzerindeki vanayı yavaşça açınız ve daldırma borusunun ucu ürün seviyesi altında kalıncaya kadar yavaş bir akışla doluma devam ediniz. Aynı anda sadece bir tanker gözüne dolum yapılabilir.

Ø Dikkat! Dolum esnasında , dolum vanasının kolunu sürekli olarak tutunuz. Bu vana yaylıdır ve bırakılınca kendiliğinden kapanır. Kapanmıyorsa dolum yetkili personeline bildiriniz.  

Ø  Bir göz dolunca , bir sonraki dolacak gözün kapağını açınız ve dolum kolunu dolan gözden dikkatlice çıkartarak  (tankere akıntı ve damlama olmaması için kovayı taktıktan sonra ) diğer göze sokunuz.

Ø İkinci gözün dolumuna başlamadan  önce dolan gözün kapağını muhakkak kapatınız.

Ø Her hangi bir sebeple , araç dolum adasında iken , hareket etmesi gerekirse ;

·      Dolum kolu ayrılmış olmalıdır.

·      Menhol kapakları kapatılmış olmalıdır.

·      Topraklama kablosu sökülmüş olmalıdır.

Ø  Daha sonra , doluma devam edebilmek için , bu bölümün birinci maddesinden itibaren yaptığınız her işi tekrarlamalısınız.

Ø  Dolum sırasında başka işle meşgul olmayınız. Dolum vanası kolunu her hangi bir yere bağlamayınız.

 

4.       ACİL  BİR  DURUMDA

Ø  Tesis  Dolumu Acil Durdurma kolunu bırakınız.

Ø  Acil Durdurma (stop) butonuna basınız.

Ø  Dolum personelinin vereceği talimata göre hareket ediniz.

5.       ÜRÜN DÖKÜLMESİNDE

Ø  Derhal dolum personeline haber veriniz.

Ø  Dökülen ürün temizleninceye kadar aracı çalıştırmayınız ve hareket ettirmeyiniz.

Ø  Eğer ürün elbisenize bulaşmış  ise , dolum adasında iken elbisenizi çıkartmayınız  veya değiştirmeyiniz.

6.       ÜRÜN  TAŞMASINDA  

Ø Tesis  Dolumu Acil Durdurma kolunu bırakınız.

Ø Acil durdurma butonuna basınız.

Ø Derhal  dolum personeline  haber veriniz.

Ø Taşma seviyesinin altına düşünceye kadar tanker gözünü boşaltınız.

Ø Tanker üst platformunda toplanan ürün  , tahliye vanaları ile geri kazanılır .

Ø Daha sonra , üst platform uygun bir yerde yıkanmalıdır.

7.       ÜSTTEN  DOLUMDAN  SONRA  YAPILACAKLAR

Ø  Bir gözün doldurulmasından sonra ;

·         Dolum vanası kolunu kapatınız,

·         Daldırma  borusunun boşalmasını  bekleyiniz,                                                                                                                

·         Daldırma borusunu çıkarınız,

·         Doldurulan gözün üst kapağını kapatınız ve emniyete alınız.

Ø  Bütün gözlerin doldurulmasından sonra ;

·         Üst  menhol kapaklarının mühürlerini takınız. (Tüm mühür işlemleri dolum adasında tamamlanacaktır.)

·         Bütün donanımı yerli yerine koyunuz.

·         Otomasyon  sistemini kapatınız.

·         Topraklama maşasını ayırınız.

Ø  Ürün cinsi göstergelerini tekrar  kontrol ediniz.

Ø  Her hangi bir engel olmadığından emin olmak için aracın etrafında bir tur atınız.

Ø  Aracın  ana şalterini  açınız. Dolum adasından ayrılmadan tankerdeki elektrik donanımlarından hiçbirini açmayınız.

Ø  Bir sonraki  aracın  yanaşabilmesi için aracınızı dolum adasından derhal uzaklaştırınız  ve  belirlenen park alanına park ederek , belgelerinizi almak üzere sevkiyat ofisine gidiniz.

Ø  Gerekli belgeleri aldığınızdan , tanker üzerinde doğru işaret ve etiketler bulunduğundan emin olunuz.

Ø  Terminali terk etmeden önce son olarak ürün dökülmesi veya sızıntısı gibi başka tehlikeler olup olmadığını gözle kontrol ediniz.