slider image 1
.Saha Personeli için Teknik Emniyet ve Sağlık

 

  

1.      GENEL KURALLAR VE İLKELER

1.1          Tesisde uyulması gereken kurallar, çalışanların iş güvenliğini sağlamayı, yangınları, can ve mal kaybını önlemeyi amaçlamaktadır. Bütün çalışanlar bu kurallara mutlaka uymaktan ve uyulmasını sağlamaktan sorumludur.

1.2          Çalışanlar tehlikeli durumları hiç gecikmeden düzeltmek ve amirine bildirmek zorundadırlar.

1.3          Tesis personeli, gerek kendi, gerekse başkasının sağlığını korumakla ilgili önlemlerin alınmasından kesinlikle sorumludur.

1.4          Görev başında yaralanan herhangi bir kişi, yarası ne kadar hafif olursa olsun mutlaka işyeri revirine gitmek ve durumu amirine bildirmek zorundadır. Amir tarafından derhal Tesisler Müdürü’ne haber verilerek iş kazası raporu doldurulacaktır. Doktor kontrolü yaptırılacak; buradaki iş kazası raporu da doldurulacaktır.

1.5          Tesiste çalışan tüm personel, çalıştıkları yerin düzenli, temiz ve tehlikesiz durumda olmasından sorumludur.

1.6          İşyeri zemininin yağlı, kaygan olmamasına dikkat edilmeli, kaygan zemin derhal temizlenmelidir.

1.7          Eski ve kullanılmayan malzemeler, çalışılan yerlerde bulundurulmamalıdır.

1.8          Tüm uyarı levha ve işaretlerine bütün çalışanlar mutlaka uymalıdır.

1.9          Yetkili kişiden iş izni alınmadan hiçbir işe başlanmamalıdır.

1.10       Kişisel koruyucu ekipmanları (iş elbisesi, baret, iş ayakkabısı , eldiven vb.) giymek mecburidir, uygun olarak kullanılmalarından iş yeri amirleri ve işi yapan personel sorumludur.

1.11       Tesiste çıplak vücutla çalışmak yasaktır. Çıplaklık yaralanma ve yanma olasılığını artırır.

1.12       Bol, yırtık ve kolları geniş giysileri giymek yasaktır. Ceplerinizden veya belinizden dışarıya kesinlikle hiçbir şey sarkmamalıdır.

1.13       Koruyucu elbiselere kimyasal maddelerin dökülmesi, bulaşması halinde, iş gören bu elbiseleri derhal çıkarmalı ve mutlaka duş yapmalıdır.

1.14       Giysileriniz kirlenmiş ise giysilerinizin tozlarını almak için üzerine basınçlı hava tutulmamalı ve basınçlı hava hortumu arkadaşlarınızın üzerine doğrultulmamalıdır.

1.15       Giyecekleriniz, havlu ve çamaşırlarınız kurutma amacıyla sıcak boru ve benzeri yerlere hiçbir surette asılmamalıdır.

1.16       Başın korunması için baret, ayakların korunması için mutlaka demir burunlu emniyet ayakkabısı giyilmelidir.

1.17       Solunum sisteminin korunabilmesi için zehirli gazların bulunduğu tank, fırın, kazan, dram, kolon gibi kapalı yerler veya benzeri yerlere girişte emin giriş izni alınmalı ve yapılan işin niteliğine uygun gaz maskesi mutlaka kullanılmalıdır.

1.18       Uyarı levhalarıyla belirlenmiş, gürültülü yerlerde kulak tıkaçları mutlaka kullanılmalıdır.

1.19       Yüksek ve düşme tehlikesi olan yerlerde yapılan çalışmalarda iskele veya platform yok ise emniyet kemeri kullanılması zorunludur.

1.20       Egzozu patlak ve alev tutucusu olmayan araçların Tesis sahasına girmesi yasaktır.

1.21       Tesis sahasında DOĞU KARASAL A.Ş. tarafından tahsis edilen fenerlerin kullanılması zorunludur. Bunun haricindeki el fenerleri asla kullanılamaz.

1.22       Tesise alkollü içki, uyuşturucu madde getirmek veya bu maddelerin tesiri altında olarak gelmek yasaktır. Aksine davranışlarda gerekli disiplin cezaları uygulanır.

1.23       Tesiste kaba şakalar yapmak yasaktır. Tesis çalışmaları son derece dikkat ve ciddiyet ister. En küçük dikkatsizlik veya ihmal büyük kazalar, yangınlara neden olur.

2.      TALİMATLAR

2.1          Size verilen işle ilgili talimatlara mutlaka uyunuz. Eğer işinizle ilgili daha iyi bir yöntem geliştirebileceğinize inanıyorsanız durumu amirinize bildiriniz.

2.2          Talimatlara uymama kararını kendi kendinize almaktan kesinlikle kaçınınız.

2.3          Sözlü talimatların tümünü anladığınızdan emin olunuz, yazarak doğacak hataları önleyiniz.

2.4          Talimat telefonla veriliyor ve alınıyorsa, önce kendinizi isim olarak tanıtınız, talimatı ondan sonra veriniz veya alınız.

3.      ARAÇ TRAFİK EMNİYETİ

3.1          Tesis sahasında çalışan ve dolum yapan tüm araçlar trafik kurallarına, uyarı levha ve işaretlerine uymak zorundadır.

3.2          Tesiste azami hız limiti 20 km/saattir.

3.3          Tesiste trafik emniyeti bakımından vasıtalar girişte ayrılmış ziyaretçi park yerine park edilmelidir.

3.4          Yangın hidrantı önünde park etmek yasaktır.

3.5          Araçlar her an harekete hazır durumda çıkış yönüne dönük olarak park edilmelidir.

3.6          Tesis dahilinde park edilen araçların kapıları kilitli olmalı.

3.7          Hareket halinde bulunan motorlu araçların durmasını beklemeden inmek veya binmek yasaktır.

3.8          Yaya yolları ile araç yollarının kesiştiği noktalarda öncelik yayaya aittir.

3.9          Sarı çizgi ile belirlenen yaya yollarından yürünmelidir.

3.10       Tesis içerisinde arıza yapan araçlara mümkün ise tesis dışına çıkartılmalı, araç hareket ettirilemiyorsa yetkili bir servis çağırılarak tamirin yapılması sağlanmalıdır. Akü şarjı kesinlikle yapılmamalıdır.

4.      YANGINLARIN ÖNLENMESİ

4.1          Yangınların önlenmesinde en iyi yöntem, yangının çıkmamasını sağlamaktır. Bütün Doğu Karasal A.Ş. personeli çalıştığı yerlerde, yangın çıkma ihtimali olan durumları derhal önlemek ve amirlerine bildirmek zorundadır.

4.2          Sıvı veya gaz mal kaçakları, yağ döküntüleri, bu gibi yangına neden olabilecek sızıntılar derhal önlenmeli ve amire mutlaka bildirilmelidir.

4.3          Tüm personel çalıştığı yerde bulunan yangın söndürücülerinin nasıl kullanılacağını iyice öğrenmeli ve gerektiğinde derhal kullanmalıdır.

4.4          Tesiste çıkacak yangının nasıl haber verileceği, alarm sisteminin nasıl çalışacağı ve yangın sırasında yapılacak işler acil durum planında belirtilmiştir.

4.5          Yangını gören personel sahalarda bulunan yangın teçhizatını kullanarak mutlaka müdahalede bulunmalıdır.

4.6          Yangın alarmı çaldığında, yangın suyu devresinden su kullanılıyor ise, ilgili hidrant vanası mutlaka kapatılmalıdır.

4.7          Ateş izni alınmadan, hiçbir yerde kıvılcım çıkabilecek iş yapılmamalıdır.

5.      SİGARA İÇİMİNİN DENETİMİ

5.1          Tesiste sigara içme yerleri dışında sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.

6.      PETROL ÜRÜNLERİYLE ÇALIŞMA

6.1          Petrol ürünleri sıvı halde parlayıcı, gaz halinde havayla belirli oranda karışırsa patlayıcı olur. Bu konuda çalışanlar her zaman dikkatli olmalıdırlar.

6.2          Bir parlamaya veya patlamaya neden olabilecek hareketlerden kesinlikle kaçınılmalı, petrol ürünleriyle çalışırken rüzgar arkaya alınmalıdır.

6.3          Hiçbir işçi, kendisini veya arkadaşlarını petrol gazlarıyla çevrilme tehlikesine atmamalıdır.

6.4          Petrol ürünü buharları ve yağlar cildi tahriş eder. Böyle bir durumda cilt derhal su ve sabunla yıkanmalıdır.

6.5          Tutuşma tehlikesiyle birlikte, cildi de tahriş ettiği için yağ bulaşmış elbiseler giyilmemelidir. Yağa bulaşmış elbiseler derhal çıkarılmalı, iyice yıkanmadan giyilmemelidir.

6.6          Petrol ürünü gazları solumaktan kaçınılmalı, bunların birikmiş olması ihtimali olan yerlere yazılı izin alınıp, koruyucu teçhizat (tüplü ve kanisterli maske) kullanılarak girilmelidir.

6.7          Kimyasal maddeler ve tehlikeli gazların kullanıldığı veya bulunduğu yerlerdeki uyarı levhalarına ve yazılı talimatlara mutlaka riayet edilmelidir.

7.      ELLERİN KORUNMASI

7.1          Sıkıştırıcı, kesici noktalara ellerinizi koymamak mutlaka alışkanlık haline getirilmelidir.

7.2          İşinizin özelliğine uygun iş eldiveni, mutlaka kullanılmalıdır.

7.3          Yırtık, sökük iş eldivenleri kullanılmamalıdır.

7.4          Kapıları, kapakları kaparken el ve parmaklar korunmalıdır.

7.5          İş sırasında saat ve yüzük takılmamalıdır.

7.6          Anahtar, tornavida, manivela, vb gibi kuvvetle üzerinde çalıştığınız iş parçasının kırılabileceği hatırınızdan çıkarılmamalıdır.

7.7          Kullanacağınız el aletleri ve takımlar kontrol edilmelidir. Uygun olmayan, yetersiz el aletleriyle iş yapılmamalıdır.

7.8          İşleyen, çalışan makineler üzerinde kesinlikle onarım yapılmamalıdır.

7.9          Elektrikli makinelerin cereyanını kestirmeden kesinlikle onarım ve bakım yapılmamalıdır. Gerekli iş izninin alınıp, enerjinin kesildiğini belirten etiket, şalterine takılmadan hiçbir surette işe başlanmamalıdır.

7.10       Sıcak yüzeylere, hatlara, sıcak su, buhar hortumlarına ve kimyasal maddelere kesinlikle eldivensiz dokunulmamalıdır.

7.11       Çalışmalar sonunda elleri bol sabunlu su ile yıkamak, mutlaka alışkanlık haline getirilmelidir.

8.      GÖZLERİN KORUNMASI

8.1          Göz için tehlikeli olabilecek işlerde çalışanların veya o işin yakınında bulunanların gözü koruyucu gözlük ve maskeleri kullanmaları zorunludur. Göz koruyucularının kullanılmasını zorunlu kılan işlerin bazıları aşağıda sıralanmıştır.

a.       Zımpara çarkları, her türlü tesviye aletlerinin kullanıldığı işlerde,

b.      Çekiçle çalışırken, metalin metale çarpmasını gerektiren işlerde,

c.       Metallerin, delinmesi, kesilmesi ve yüzeylerinin tesviyesi işlerinde,

d.      Havalı beton veya boya tabancalarının kullanılmasında,

e.      Küf, toz, kum veya buna benzer maddelerin savrulduğu yerlerde çalışırken,

f.        Tuğla, kiremit vb inşaat malzemesinin temizlenmesi işlerinde,

g.       Cam kesme işlerinde,

h.      Erimiş asfalt, katranla çalışmalarda,

i.         Aşındırıcı kimyasal maddelerle (asit, kostik, vb) çalışmalarda ve buhar kullanımında,

j.        Elektrik kaynağı ve oksijenle kesme işlerinde,

k.       Temizlik amacıyla basınçlı hava kullanılan işlerde.

9.      MALZEME TAŞIMA

9.1          Ellerinizle bir yükü kaldırmadan önce yükün durumu denetlenmelidir. Sonra sırtınızı yere dik tutarak, ayaklarınız yardımıyla yük kaldırılmalıdır. Eğer ayaklarınız güvenli ve vücudunuzu düzgün durumda değilse zorlanıp yük kaldırılmamalıdır.

9.2          Başkalarıyla birlikte çalışırken, ekip içinde bir kişi çalışmaları idare etmeli ve bu kişi ekipteki tüm kişilerce bilinmelidir. Toplu olarak çalışırken bireysel hareketlerden kaçınmalı ve tüm çalışanlar hazır olmadan yük kaldırılmamalıdır.

9.3          Boru, merdiven türü uzun malzemeler mutlaka ön ve arkadan tutulacak şekilde iki kişi tarafından taşınmalıdır.

9.4          Taşınan cismin ön ucu hafifçe yüksek tutularak, hareket halinde iken nerelere değebileceği ve ne şekilde taşınabileceği gözlenmelidir. Özellikle boru, merdiven taşırken dikkatli olunmalıdır.

9.5          Bir cismi taşırken ya da yerinden oynatırken çalışanların görüş sahaları kapalı tutulmamalıdır.

9.6          Bir malzeme yığılırken veya yerleştirilirken düşüp dağılmalarını engelleyecek biçimde koyulmalıdır.

9.7          Gelip geçen yerlere veya giriş, çıkış yerlerine ya da kapılarına malzeme koyarak geçişe engel olunmamalıdır.

9.8          Malzeme yığınlarının tepelerindeki malzemeler alınırken düşüp dağılmaları önlenmelidir. Boru ve benzeri malzemeler taşınırken önünde durup engel olunmamalıdır.

9.9          İskeleler üzerine gereğinden fazla malzeme yığılmamalıdır.

9.10       Yük askıda iken altlında kesinlikle kimse bulunmamalıdır.

9.11       Kaymalara karşı özel önlem alınmadan düzgün yüzeyli cisimler kaldırılmamalıdır.

9.12       Kenarları keskin cisimler kaldırılmadan önce kaldıran ekipmana zarar vermemesi için keskin kenarlara, kesmeyi önleyici maddeler koyulmalıdır.

9.13       Malzeme kaldırırken, koyulurken boru, hortum gibi donatıma zarar verilmemesine dikkat edilmelidir.

9.14       Yükün altına koyacağınız tahta veya kereste yükün ağırlığını taşıyabilmelidir. Bu amaçla kullanılan malzemenin yanında durdurulmamalıdır.

9.15       Her ne sebeple olursa olsun yangın hidrantları yakınına kesinlikle herhangi bir malzeme konulmamalıdır.

10.  YÜRÜRLÜK TARİHİ

Bu talimat Tesisler Müdürü tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Bu talimatta yapılacak herhangi bir değişiklik Tesisler Müdürünün vereceği onaya tabidir.