slider image 1
.Yüksekte Çalışanlarla İlgili Güvenlik Talimatı (Kuralları)

 

 

                                                           TALİMAT

1.AMAÇ: Bu talimat yüksekte yapılan çalışmalar sırasında alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlamaktadır.

2.KAPSAM: Bu talimat yüksekte çalışma yapan tüm personeli kapsar.

3. UYGULAMA :

 

1. Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda    yapılamıyorsa, güvenli çalışma koşullarını sağlayacak ve devam ettirecek en uygun iş ekipmanı seçilecektir. Kişisel koruma önlemleri yerine toplu koruma önlemlerine öncelik verilecektir. İş ekipmanının boyutları, yapılan işe, öngörülen yüke uygun olacak ve tehlikesiz geçişlere izin verecektir.

2. Yüksekteki geçici çalışma yerlerine ulaşım, geçişlerin sıklığı, söz konusu yerin yüksekliği ve kullanım süresi göz önüne alınarak, en uygun yol ve araçlarla yapılacaktır. Seçilen bu araçlar, yakın bir tehlike durumunda işçilerin tahliyesini de mümkün kılacaktır. Ulaşımda kullanılan yol ve araçlar ile platformlar, katlar veya ara geçitler arasındaki geçişlerde düşme riski bulunmayacaktır.

3. El merdivenleri ancak, düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa, kısa süre kullanılacaksa veya işverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri koşullarında, yukarıda da belirtilen şartlara uymak kaydıyla yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılabilir

4. Halat kullanılarak yapılan çalışmalar ancak, risk değerlendirmesi sonucuna göre işin güvenle yapılabileceği ve daha güvenli iş ekipmanı kullanılmasının gerekmediği durumlarda yapılabilir.

5. Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucuların, özel bir işin yapılması için geçici olarak kaldırılması gerektiği durumlarda, aynı korumayı sağlayacak diğer güvenlik önlemleri alınacaktır. Bu önlemler alınıncaya kadar çalışma yapılmayacaktır. Bu özel iş geçici veya kesin olarak tamamlandıktan sonra koruyucular tekrar yerine konacaktır.

6.  Mümkünse çalışmaları zeminde veya yüksekliğin kenarından uzakta yapmaya çalışınız.

 

7.  Düşmelerin önlenmesi için çalışma zemini temiz ve engelsiz olacaktır.

 

8. Çalışma zeminlerinde geçisi engelleyen malzeme ve malzeme artığı bulundurulmayacaktır. Yağlı      maddelerin  zemin  üzerine dökülmesine izin verilmeyecektir.

 

9. 2 metre ve daha yüksekteki çalısma yerlerinde korkuluk, malzemelerin düşmemesi için eteklik                                        yapılacak, bunların sağlanamadığı hallerde, isçilere, parasüt tipi emniyet kemeri taktırılacak kemerlerin    kancaları tercihen bel hizasından 50 cm.  yukarıda sağlam bir yere takılacaktır.

 

10.  Düşme veya kayma tehlikesi bulunan, önlemlerin alınamadığı ve isçilerin diz çökerek veya çömelerek     

 

 

          çalısma zorunda oldukları çatı  kenarlarında çalışanlara, paraşüt tipi emniyet kemeri taktırılacaktır.

 

11. Çatı üzerindeki yoğun çalışma sırasında, yuvarlanan veya kayan personelin düşmesini engellemek için korkuluk ve etek tahtaları çakılacaktır.

 

12. Çatılarda ve eğik yüzeylerde yapılan işlerde kullanılan yapı iskelelerine 1 m. yüksekliğinde korkuluk yapılacaktır.

 

13. Her türlü asma iskele ve sepetlerde yapılan çalışmalarda, çalısan her bir isçi için ayrı birer kendir can halatı yukarıda sağlam yerlere takılarak ,aşağıya sarkıtılacak ve altlarına  uygun bir ağırlık takılacaktır.

 

14. Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda, çatı merdiveni kullanılacak ve buralarda tam güvenlik önlemleri alınmadıkça personel  çalıştırılmayacaktır.

 

15. Emniyet kemerlerinin kullanılamayacağı veya korkuluklu çalışma platformu yahut iskele bulunmayan ve 2 m’den yüksek olan yerlerde güvenlik ağı yerleştirilmeden personel  çalıştırılmayacaktır.

 

16. Emniyet kemerleri ve diğer aparatlar her çalışmaya başlamadan önce iyice kontrol edilecek, en ufak bir arıza ve bozukluk halinde kullanılmayacak ve yenileri ile değiştirilecektir.

 

17. Emniyet kemerleri ve diğer aparatları 3 aylık periyotlarla kontrol edilecek ve üzerinde kontrol tarihi ve kontrol edenin bilinen işareti yazılacaktır.

 

18. 40–50 km/saat’ in üzerindeki rüzgâr hızlarında, zeminin kaygan ve buzlu olması halinde,yüksekte yapılan her türlü montaj, bakım ve onarım çalışmaları durdurulacaktır.

 

19. Yüksekteki çalısma yerlerinde, emniyetli olmayan kestirme yollardan geçmek, halatlardan kaymak, kolonlara tırmanmak, şaka yapmak ve gayri ciddi çalışmak yasaktır.

 

20. Yüksek çalışma yerlerine emniyetli bir şekilde çıkış ve inişi sağlayacak yollar veya merdivenler olacaktır.

 

21. Kullanılan malzeme ve aletlerin düşmemesi İçin gerekli özen gösterilmeli, yukarıdan aşağıya hiçbir zaman malzeme, alet atılmamalı, iş bitiminde uygun bir şekilde aşağıya indirilmelidir.

 

22. Çalışma öncesi çalısma alanı kontrol edilmeli ve tehlike varsa gerekli tedbirleri almadan veya aldırmadan çalışma yapılmamalıdır.       

 

23. Çalıştığınız yerde korkuluk olmasına rağmen İşin gereklerinden kaynaklanan sebepler nedeniyle halen düşme tehlikesi hissediyorsanız emniyet kemeri kullanınız,

 

24. Yükseklik korkusu, tansiyonu, baş dönmesi vb.olanların  yüksekte çalıştırılmaları yasaktır.

 

25. Yüksekteki çalışmalar gözlem altında yapılmalıdır.